Σχολικό Έτος 2016-2017

Μονοήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα – Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης στις 31/3/2017

Για την πραγματοποίηση της μονοήμερης εκδρομής του σχολείου μας στα Ιωάννινα και στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, στις 31/3/2017, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές για την μεταφορά των μαθητών:

1.    Kosmas Tours, 420€ (2 λεωφορεία για 62 μαθητές)

2.    ZYGOURHS Α.Ε., 550€ (2 λεωφορεία για 62 μαθητές)

3.    ΚΤΕΛ Πρέβεζας, 480€(2 λεωφορεία για 62 μαθητές) και

4.    Skarpos Tours, 560€ (2 λεωφορεία για 62 μαθητές).

Η επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών (πράξη 5η/7-3-2017) αποτελούμενη από τη Δ/ντρια του Γυμνασίου, τις συνοδούς καθηγήτριες Ξυλογιάννη Αθηνά ΠΕ02, Φίντζο Γεώργιο ΠΕ11, τον Πρόεδρο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παπαδήμα Βασίλειο και τους εκπροσώπους των μαθητών Κώτση Κωνσταντίνο και Πανούση Χρήστο, επέλεξε το τουριστικό γραφείο KOSMAS TOURS,  το οποίο προσέφερε την πλέον συμφέρουσα τιμή αλλά και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και συνοδών.

 

3η ημερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στις 6,7,8/4/2017

Για την πραγματοποίηση της 3ήμερης εκδρομής του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη, στις 6,7,8/4/2017, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές για την μεταφορά των μαθητών:

5.    Kosmas Tours, 1869€ (1 λεωφορείο για 21 μαθητές)

6.    ZYGOURHS Α.Ε., 2079€ (1 λεωφορείο για 21 μαθητές )

7.    CONNECTION TRAVEL, 2499€(1 λεωφορείο για 21 μαθητές ) και

8.    Skarpos Tours, 1932€ (1 λεωφορείο για 21 μαθητές).

Η επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών (πράξη 4η/3-3-2017) αποτελούμενη από τη Δ/ντρια του Γυμνασίου, τις συνοδούς καθηγήτριες Ξυλογιάννη Αθηνά ΠΕ02 και Κρούκη Ευαγγελία ΠΕ02, τον Πρόεδρο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παπαδήμα Βασίλειο και τους εκπροσώπους των μαθητών Κώτση Κωνσταντίνο, Πανούση Χρήστο και Παφίλα Γεώργιο, επέλεξε το τουριστικό γραφείο KOSMAS TOURS,  το οποίο προσέφερε την πλέον συμφέρουσα τιμή αλλά και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και συνοδών.

 

 

Σχολικό Έτος 2015-2016

1η ημερη εκδρομή στον Αχέροντα στις 21/4/2016

Για την πραγματοποίηση της 1ήμερης εκδρομής του σχολείου μας στον Αχέροντα, στις 21/4/2016, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές για την μεταφορά των μαθητών:

9.    ΚΤΕΛ Νομού Πρέβεζας, 200€ (1 λεωφορείο για 29 μαθητές)

10.           Zisis Tours, 250€ (1 λεωφορείο για 29 μαθητές ) και

11.           Papadimas Travel, 250€ (1 λεωφορείο για 29 μαθητές).

Η επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών (πράξη 8η/11-4-2016) αποτελούμενη από τη Δ/ντρια του Γυμνασίου, τους συνοδούς καθηγητές Φίντζο Γεώργιο, Ράγκο Ιωάννη, τον Πρόεδρο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παπαδήμα Βασίλειο και τους εκπροσώπους των μαθητών Μπούνα Παύλο και Τζίμα Κωνσταντίνο, επέλεξε το τουριστικό γραφείο KOSMAS TOURS,  το οποίο προσέφερε την πλέον συμφέρουσα τιμή αλλά και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και συνοδών.

 

3η ήμερη Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη – Έδεσσα 14 – 16/4/2016

Για την πραγματοποίηση της 3ήμερης εκδρομής του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη, στις 14 – 16/4/2016, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές για την μεταφορά των μαθητών:

12.           KARYATIS TRAVEL, 2392€ (1 λεωφορείο + 2 διανυκτερεύσεις για 26 μαθητές)

13.           HOULIARAS TOURS, 2314€ (1 λεωφορείο + 2 διανυκτερεύσεις για 26 μαθητές ) και

14.           KOSMAS TOURS, 2236€ (1 λεωφορείο + 2 διανυκτερεύσεις για 26 μαθητές).

Η επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών ( πράξη 7η/18-3-2016) αποτελούμενη από τη Δ/ντρια του Γυμνασίου, τους συνοδούς καθηγητές Φίντζο Γεώργιο, Οικονόμου Έλλη, τον Πρόεδρο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παπαδήμα Βασίλειο και τους εκπροσώπους των μαθητών Μπούνα Παύλο και Τζίμα Κωνσταντίνο, επέλεξε το τουριστικό γραφείο KOSMAS TOURS,  το οποίο προσέφερε την πλέον συμφέρουσα τιμή αλλά και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και συνοδών.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Πρέβεζα σήμερα στις 18 Μαρτίου 2015 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός α) του ταξιδιωτικού γραφείου «KOSMAS TOURS» καλούμενος στο εξής «ανάδοχος» και αφετέρου Β) του διευθυντή του Γυμνάσιο Θεσπρωτικού, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν, για την 3/ημερη εκδρομή των μαθητών του σχολείου στην Θεσσαλονίκη  στις 14/04 έως 16/04/2016,  για 29 μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές τα εξής:

Ο «ανάδοχος» υποχρεούται να εξασφαλίσει στους συμμετέχοντες στην εκδρομή τα παρακάτω:

·         Ένα(1) Τουριστικό λεωφορείο για την πραγματοποίηση της 3-ήμερης εκδρομής, που θα είναι στη διάθεση των μαθητών (σύμφωνα με το ωράριο του οδηγού), για όλες τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής αυτής. Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές. Επίσης πρέπει να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας για την μετακίνηση των μαθητών, καθώς και το ωράριο του οδηγού.

·        Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILLIPION HOTEL  4* περιοχή Άλσος Σειχ- Σου , σε κυρίως  τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές , με ημιδιατροφή.

·        Δωρεάν παραμονή των 2 συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.

·        Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ τιμολογίου.

·        Ασφάλεια αστικής και πρόσθετη σε περίπτωση ατυχήματος -επαγγελματικής ευθύνης (tour operator)

Το πρόγραμμα της εκδρομής θα υλοποιηθεί συμφώνα με την προκήρυξη. 

   Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που κατέθεσε ο ανάδοχος και εγκρίθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών προσφορών η συνολική τιμή της εκδρομής είναι 2407 (για 29 μαθητές) (αναγωγή του ποσού 83 ευρώ/μαθητή).

Το ποσό της εξόφλησης θα καταβληθεί μετά το πέρας της εκδρομής.

·        Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι εγγυώνται την καλή συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο λεωφορείο και στο ξενοδοχείο, με την υποχρέωση των μαθητών να αποζημιώσουν οποιαδήποτε φθορά ήθελε προκληθεί εξ αιτίας τους στο λεωφορείο και στο ξενοδοχείο.

Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα και υπογράφονται όπως ακολουθεί.

    Σε περίπτωση αυξομείωσης του αριθμού των μαθητών η τιμή θα διαμορφωθεί αναλόγως.

Πρέβεζα 18-03-2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Το γραφείο KOSMAS TOURS

 

Το   Γυμνάσιο.  Θεσπρωτικού

 

1η ήμερη Εκδρομή στην Άρτα-Αμφιλοχία-Βόνιτσα-Πρέβεζα στις 1/4/2016

Για την πραγματοποίηση της 1ήμερης εκδρομής του σχολείου μας με διαδρομή τις περιοχές Άρτα – Αμφιλοχία – Βόνιτσα και Πρέβεζα , στις 1/4/2016, παρελήφθησαν οι παρακάτω οικονομικές προσφορές για την μεταφορά των μαθητών:

1.    ΚΤΕΛ Νομού Πρέβεζας , 430€ (2 λεωφορεία)

2.    Κοsmas Tours , 682€ (2 λεωφορεία) και

3.    Zisis Tours , 670€ (2 λεωφορεία)

Η επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών ( πράξη 6η/21-3-2016) αποτελούμενη από τη Δ/ντρια του Γυμνασίου, τους συνοδούς καθηγητές Φίντζο Γεώργιο, Καραγιάννη Ευαγγελία, τον Πρόεδρο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παπαδήμα Βασίλειο και τους εκπροσώπους των μαθητών Μπούνα Παύλο και Τζίμα Κωνσταντίνο, επέλεξε το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Νομού Πρέβεζας,  το οποίο προσέφερε την πλέον συμφέρουσα τιμή αλλά και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και συνοδών.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 21-3-2016 συμφωνήθηκε μεταξύ του Γραφείου Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον κ. Βασίλειο Κίτσο και του Γυμνασίου Θεσπρωτικού που εκπροσωπείται από την κ. Φρειδερίκη Νάσση ότι το Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας Α.Ε. αναλαμβάνει την εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί στις 1/4/2016 με προορισμό την Άρτα – Αμφιλοχία – Βόνιτσα – Πάλαιρο – Πρέβεζα και επιστροφή στο Γυμνάσιο Θεσπρωτικού. Το κόστος της εκδρομής για δύο λεωφορεία ανέρχεται στο ποσό των 430€.

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω συντάσσεται το συμφωνητικό, το οποίο αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Για το Γυμνάσιο Θεσπρωτικού

 

Φρειδερίκη Νάσση

 

Για το Γραφείο Γενικού Τουρισμού

 

Βασίλειος Κίτσος